Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

HardBeliever
4018 2522 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
HardBeliever
HardBeliever
7943 b3ba 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakarmacoma karmacoma
HardBeliever

March 24 2019

HardBeliever
Trzymając się przykładu „być lepszym dla bliskich”. Trzeba iść dalej. Odpowiedzieć na pytanie dla kogo i jak. Proszę zobaczyć, że jak ktoś mówi: „będę biegać”, to prawie na pewno nie będzie. Ale jeśli powie: „będę biegać dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek o godzinie 19, w Parku Skaryszewskim” to już bardzo prawdopodobne, że będzie biegać. My mamy skłonność do formułowania ogólnikowych pomysłów, które zastępują konkretne cele. Z intencją „będę lepszy dla moich bliskich” mogę żyć długie lata, kompletnie nic nie robiąc. Dlatego trzeba przyjąć dyskretne zobowiązania. Konkretne. Popatrzmy na wynik pewnego badania przeprowadzonego wśród studentek. Część miała zobowiązać się ogólnikowo: w najbliższym latach przeprowadzę profilaktyczne badania piersi. Drugą grupę poproszono o zobowiązanie: przeprowadzę te badania za trzy lata, w kwietniu, nie później niż 15. W pierwszej grupie prawie żadna dziewczyna nie zrobiła badań, w drugiej prawie wszystkie. Jest też inny trick. Zmiana jest związana z trudem, wysiłkiem, interpretujemy ją jako przykrą konieczność. A nie lepiej doszukiwać się w niej szansy? To, co robimy, ma cieszyć. Wspomniane przeze mnie bieganie może wiązać się z poczuciem, że choć bardzo tego nie lubię, że jestem zakładnikiem własnego postanowienia, to można znaleźć takie miejsca w których biega się bardzo przyjemnie, bo są wokół ładne dziewczyny, a o świcie pełno jest ptaków. Trzeba trochę pokombinować.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viapannakies pannakies
HardBeliever

March 05 2019

HardBeliever
4109 4e09 500
Reposted from1911 1911 viaelentarie elentarie
HardBeliever
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
HardBeliever
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viaelentarie elentarie
HardBeliever

February 28 2019

HardBeliever
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
7747 f530 500
HardBeliever
8700 e2f3 500

October 09 2018

HardBeliever
HardBeliever
7150 8a66 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
HardBeliever
... as years went on, you began to fail better.
— S. Beckett
Reposted fromsoay soay viapannakies pannakies

September 27 2018

HardBeliever
HardBeliever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl