Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

HardBeliever
HardBeliever
7150 8a66 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
HardBeliever
... as years went on, you began to fail better.
— S. Beckett
Reposted fromsoay soay viapannakies pannakies

September 27 2018

HardBeliever
HardBeliever
HardBeliever
3071 3690

September 24 2018

HardBeliever
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaagainnewlife againnewlife
HardBeliever
Ból rozstania potrafi być straszny, a patrzenie, jak druga strona zapomina, jeszcze go pogłębia. Chcąc jak najszybciej zapomnieć, wyrywamy z siebie mnóstwo uczuć i każdej następnej osobie mamy mniej do zaoferowania, a w wieku trzydziestu lat jesteśmy bankrutami.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLejdiWioletta LejdiWioletta
HardBeliever
8559 b579 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viay-xcv-y y-xcv-y
HardBeliever
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viaRastaPrincess RastaPrincess

September 23 2018

HardBeliever

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
HardBeliever
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
HardBeliever

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
HardBeliever
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaolvido olvido
HardBeliever
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaolvido olvido

September 22 2018

HardBeliever
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska

September 20 2018

HardBeliever
Being brave doesn’t mean you aren’t scared. Being brave means you are scared, really scared, badly scared, and you do the right thing anyway.
Neil Gaiman, Coraline (via wordsnquotes)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapannakies pannakies
HardBeliever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl