Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

HardBeliever
5196 6402 500
Reposted fromikhakima ikhakima viainto-black into-black
HardBeliever
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viahardbitch hardbitch

September 09 2019

HardBeliever
6276 c54e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
HardBeliever

To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz?

— Piotr C. # To o nas

— za: https://tiny.pl/t18fw
Reposted fromzielono zielono viapannakies pannakies
HardBeliever
7767 79eb 500
Reposted fromhomedesigning homedesigning viapannakies pannakies
HardBeliever
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
HardBeliever
4116 3c81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
HardBeliever

August 30 2019

HardBeliever
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 14 2019

HardBeliever
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaelentarie elentarie
HardBeliever
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
"Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…" George Eliot (1818–1880)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
HardBeliever
jesteśmy głupi?
zaczyna się od przerażenia wywołanego zazwyczaj celowo słowa które w nas uderzają nabierają realnych kształtów
wystarczy że ktoś ci powie - marnie wyglądasz potem następny to potwierdzi i po tygodniu rzeczywiście kiepsko wyglądasz chociaż powyżsi albo żartowali albo skłamali
wystarczy że cię coś zaboli już identyfikujesz to z jakąś groźna chorobą podtrzymujesz ten ból  jakimś dziwnym przekonaniem albo wyczytanymi lub zasłyszanymi informacjami to po jakimś czasie rzeczywiście jesteś chory
wprawdzie nic nowego nie piszę ale zastanawiam się dlaczego łatwiej człowiekowi przerazić się niż zachwycić
a przecież tu chodzi o jego życie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 11 2019

July 03 2019

HardBeliever
6480 54af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek

June 21 2019

HardBeliever
9115 3d7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
HardBeliever
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot
Reposted fromcorvax corvax viaMaryiczary Maryiczary
HardBeliever
9649 9f61 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

June 20 2019

HardBeliever

asongofjonanddanaerys:

orientaltiger:

The first innovative bicycle path in the Netherlands will be paved with light stones that will charge during the day and emit light during the evening. The path will run by the home that Vincent van Gogh lived in from 1883-5

THESE NEED TO BE EVERYWHERE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viakarmacoma karmacoma
5057 de80
Reposted fromimradioactive imradioactive viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl