Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

6118 4ca6 500

The Church of Vladimir Icon of Mother of God, Bykovo, Russia (by sensommer)

HardBeliever
HardBeliever
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies

April 19 2017

HardBeliever
1020 1cd3 500
Reposted fromzoou zoou viamoth-into-flame moth-into-flame
HardBeliever
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viapannakies pannakies

April 11 2017

HardBeliever
   
Reposted fromlexi lexi viatomorrownevercomes tomorrownevercomes
HardBeliever
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
8745 d127

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood viaszydera szydera
HardBeliever
HardBeliever
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viaszydera szydera
HardBeliever
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaszydera szydera
2015 a5c2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapannakies pannakies
HardBeliever
3139 dac2
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies

April 06 2017

April 04 2017

HardBeliever

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

HardBeliever
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
HardBeliever
Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.
— Witkacy
Reposted fromtomowa tomowa viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl