Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

HardBeliever
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot
Reposted fromcorvax corvax viaMaryiczary Maryiczary
HardBeliever
9649 9f61 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

June 20 2019

HardBeliever

asongofjonanddanaerys:

orientaltiger:

The first innovative bicycle path in the Netherlands will be paved with light stones that will charge during the day and emit light during the evening. The path will run by the home that Vincent van Gogh lived in from 1883-5

THESE NEED TO BE EVERYWHERE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viakarmacoma karmacoma
5057 de80
Reposted fromimradioactive imradioactive viakarmacoma karmacoma
HardBeliever
HardBeliever
HardBeliever
Reposted frommesoup mesoup viapannakies pannakies
HardBeliever
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapannakies pannakies

May 23 2019

HardBeliever
HardBeliever
1563 c3af
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
HardBeliever
2114 5bec
Reposted fromolbaria olbaria viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
9647 c412 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
HardBeliever
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakarmacoma karmacoma
HardBeliever
Swiss gems in an autumn dress
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakarmacoma karmacoma
HardBeliever
3870 e50a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 04 2019

HardBeliever
4018 2522 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
HardBeliever
HardBeliever
7943 b3ba 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl