Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

HardBeliever
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
9310 1062 500
Reposted fromzciach zciach viaelentarie elentarie
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
HardBeliever
 Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— J.W. Goethe
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapannakies pannakies

May 23 2020

HardBeliever
3568 2860 500
Reposted frompampunio pampunio viaelentarie elentarie
HardBeliever
1248 9eab 500
Reposted frommangoe mangoe viaelentarie elentarie
HardBeliever
9100 f1ce 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelentarie elentarie
HardBeliever
2949 2063 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viapannakies pannakies
HardBeliever
HardBeliever
9434 e840 500
Reposted fromambiente ambiente viaelentarie elentarie
HardBeliever
0101 7f7b
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
HardBeliever
6857 6094 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaelentarie elentarie
HardBeliever
Głowa jest zazwyczaj przecież zajęta, spieszy się, myśli o pracy albo o tym, co zrobić na obiad. A fajnie jest się przyjrzeć temu, co dookoła. Jak się człowieka przygląda, to wyostrza sobie zmysły, jest później w stanie pisać i podziwiać. Podziwiać, mimo że świat jest taki chaotyczny i często bardzo okrutny.
— Bartek "Fisz" Waglewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
HardBeliever
6912 2fcb 500
Reposted frompesy pesy viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
0788 4872
Reposted frompesy pesy viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
image

The house we’d all like to live in (Prague).

Source: ghoulshavemorefun
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaelentarie elentarie

April 25 2020

HardBeliever
5298 4644 500
Reposted fromzciach zciach viaelentarie elentarie
HardBeliever
4621 fdf6 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaelentarie elentarie

April 18 2020

HardBeliever
2245 ec95 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...